©
*Hiatus: @@@
@@sometimes its best to stay lost

"Yeh kasoor mera hai ki yakeen kiya hai. Dil teri hi khatir, rakh chor diya hai"